امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
آسیا چمن
عادی

گروه نیازمندی ها

آسیا چمن

درباره شرکت

مدیر عامل : مدیر روابط عمومی : بهزاد ریگی
فعالیت : اولین تولید كننده چمن مصنوعی در ایران با تكنولوژی برتر هلند ( گروه صنعتی كرمان موكت)