امروز دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بارز پلاستیک تهران
عادی

گروه نیازمندی ها

بارز پلاستیک تهران

درباره شرکت

مدیر عامل : علی اکبر قاسمی
فعالیت : تجهیزات ترافیكی - مبلمان شهری - قطعات پلاستیكی