امروز دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸
توسعه دهندگان ستاره خاموش
عادی

گروه نیازمندی ها

توسعه دهندگان ستاره خاموش

درباره شرکت

مدیر عامل : آقای محمد عرفان رستمی
فعالیت : طراحی و تولید بازیهای رایانه ای و تلفن همراه-مادسازی-مشاوره و آموزش در حوزه بازیهای رایانهای