امروز چهار شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
توسعه صنعت بازی اورمزد پارسه
عادی

گروه نیازمندی ها

توسعه صنعت بازی اورمزد پارسه

درباره شرکت

مدیر عامل : سامان نوین
فعالیت : تولید بازی و نرم افزار