امروز چهار شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
تکین بازی نما
عادی

گروه نیازمندی ها

تکین بازی نما

درباره شرکت

مدیر عامل : آقای علیرضا رفیعی
فعالیت : ساخت و تولید و نشر بازیهای رایانه ای داخلی و خارجی و مدیریت پروژه ها .