امروز دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸
شرکت کهن دشت پارسه
عادی

گروه نیازمندی ها

شرکت کهن دشت پارسه

درباره شرکت

مدیر عامل : بابک کرباسی
فعالیت : طراحی و شخصیت پردازی كاراكتر طراحی و تولید بازی رایانه ای 2بعدی و 3بعدی طراحی و تولید انیمیشن كوتاه و بلند