امروز جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
فطرس پویا رایانه
عادی

گروه نیازمندی ها

فطرس پویا رایانه

درباره شرکت

مدیر عامل : سید محمد علی وزیری
فعالیت : ساخت بازی های رایانه ی