امروز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
همند نیرو گسیل
عادی

گروه نیازمندی ها

همند نیرو گسیل

درباره شرکت

مدیر عامل : سید مجید امیری دشت بیاض
فعالیت : نماينده انحصاري كمپانی سازنده باطريهاي خشك سیلد لید اسید Leoch در ايران