امروز چهار شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
وب گستران سناباد
عادی

گروه نیازمندی ها

وب گستران سناباد

درباره شرکت

مدیر عامل : حسن فخر آبادی
فعالیت : اتوماسیون پارك های بازی و تفریحی ، طراحی و پیاده سازی نرم افزار ، تجارت الكترونیك ،RFID