امروز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
کیمیاامیرشرق
عادی

گروه نیازمندی ها

کیمیاامیرشرق

درباره شرکت

مدیر عامل : امیرژیانی
فعالیت : بزرگترین تولید كننده انواع محلولهای حباب ساز و تنها تولید كننده جوهر شوخی در ایران