امروز چهار شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
گاما ( گروه ایمن ماشین اسپادانا)
عادی

گروه نیازمندی ها

گاما ( گروه ایمن ماشین اسپادانا)

درباره شرکت

مدیر عامل : شهاب الدین امینی
فعالیت : طراحی ، تحلیل و مستند سازی مجموعه های تفریحی و شهر بازی ها