امروز پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹
گروه تولیدی شهر سامان
عادی

گروه نیازمندی ها

گروه تولیدی شهر سامان

درباره شرکت

مدیر عامل : جویباری
فعالیت : برج نوری , برج روشنایی , پایه چراغ خیابانی , چراغ پارکی , پایه پرچم لوله ای , پایه پرچم مرتفع , نیمکت پارکی , مخزن زباله پارکی , مخزن زباله مکانیزه , ست ورزشی پارکی , پایه دوربین ترافیکی