امروز جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
گروه صنعتی مهندسی سلگی
عادی

گروه نیازمندی ها

گروه صنعتی مهندسی سلگی

درباره شرکت

مدیر عامل : محمد مراد سلگی
فعالیت : طراحی ، مشاوره و مجری مجموعه های فرهنگی تفریحی و شهر بازی های روباز و سالنی