امروز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

گروه نیازمندی ها

دانستنیها صنایع و خدمات

با پول نفت ایران چه شرکتهایی را می توان خرید ؟
با پول نفت ایران کدام شرکت ها را می توان خرید؟
ساخت هواپیمایی که فاصله نیویورک تا دوبی را در ۲۲ دقیقه طی می کند!!!
ساخت هواپیمایی که فاصله نیویورک تا دوبی را در ۲۲ دقیقه طی می کند!!!