امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

گروه نیازمندی ها

ویدئوها اسباب بازی و بازی آموزشی

اولین نمایشگاه ملی بازی و اسباب بازی
حضور و استقبال مردم یاز فعالیت های شاد و سرگرم کننده نمایشگاه بازی و اسباب بازی
اهدای اسباب بازی به بیمارستان ها
اهدای اسباب بازی به بیمارستان ها توسط گروه سلامت وهنر در اولین نمایشگاه ملی بازی و اسباب بازی
اولین جشنواره ملی بازی و اسباب بازی
اولین نمایشگاه ملی بازی و اسباب بازی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و شورای نظارت بر اسباب بازی در مرداد ماه امسال برگزار شد.