امروز پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

گروه نیازمندی ها

ثبت نام الکترونیکی مراکز عرضه و فروش اسباب بازی از طریق شورای نظارت بر اسباب بازی

تاریخ : 1395/10/04
ثبت نام الکترونیکی مراکز عرضه و فروش اسباب بازی از طریق شورای نظارت بر اسباب بازی

 

 

 

 

طرح ثبت نام الکترونیکی مراکز عرضه و فروش اسباب بازی روز دوشنبه 95/05/18 در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون (حجاب) همزمان با دومین جشنواره اسباب بازی رونمایی شد.در این طرح به منظور معرفی هولوگرام شورای نظارت بر اسباب بازی برچسبی جهت الصاق به واحدهای صنفی تهیه شده است که دارای شماره سریال هفت رقمی است .واحدهای عرضه کننده اسباب بازی میتوانند پس ازدریافت برچسب واحد خود (برچسبها از طریق سازمان صنعت و معدن و تجارت استان و اتحادیه مربوطه توزیع میشود ), از طریق سایت شورای نظارت بر اسباب بازی و ورود به صفحه ثبت نام موارد درخواست شده را تکمیل کرده و در انتها با تایید مطالب فرم ,آنرا ثبت نمایند پس از ملاحظه فرم تکمیل شده میبایست پرینت آنرا گرفته و نزد خود نگه دارند در فرم چاپ شده یک کد 17 رقمی درج شده است که متعلق به فروشگاه است.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮوش و ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي

در ﺳﺎﯾﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺟﻨﺎس ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻬﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﺷﺪن اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﻫﺎ ( ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام) در ﻣﺪﺧﻞ ورودي ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ, ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض روﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻋﺪم ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮد ﺑﺎزرﺳﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: سایت شورای نظارت بر اسباب بازی


تعداد بازدید:396

نظرات کاربران

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر دهید.
نظر خود را وارد کنید :
نام و نام خانوادگی : ایمیل :
کد امنیتی روبرو :
 

مطالب مرتبط

راهنمای انتخاب اسباب بازی
این که کودک چگونه و چه نوع بازی ای می کند تا حد زیادی به سن و میزان تکامل او بستگی دارد. بازی ها، با توجه به محتوای آنها و تمایلات و گرایش های کودک که از اوضاع و
ایمنی اسباب بازی- اشتعال پذیری4698
آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون
اسباب بازي - كيت‏ هاي شيمي و علومي كه با شيمي ارتباط دارند
ايمني اسباب بازي،لوازم كمك آموزشي ـ ويژگيهاي كيت;هاي شيمي و علومي كه با شيمي ارتباط دارند
اسباب بازي هاي شناور در آب و تجهيزات كمك شناوري كودكان‏- مقررات ايمني و روشهاي آزمون
استاندارد اسباب بازيهاي شناور در آب و تجهيزات كمك شناوري كودكان مقررات ايمني و روشهاي آزمون كه توسط كميسيون;هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در اولين جلسه كميته ملي استاندارد مكانيك و خودرو مورخ 80/6/26مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه; 1371بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي;شود.
نمایشگاه Tile India در هند
یکی دیگر از نمایشگاههایی که در ژانویه 2013 در هند برگزار میشود Tile India نام دارد. این نمایشگاه نیز از تاریخ 23 الی 25 ژانویه توسط شرکتهای گروه سانیندرا برگزار میشود موقعیت مناسبی را برای فعالان این عرصه فراهم
آموزش و خلاقیت همراه با سرگرمی در LEGO LAND
گروه LEGO یک کمپانی خصوصی است که در شهر BILLUND دانمارک پایه گذاری شده است. این کمپانی به وسیله خانواده Kirk Kristiansen اداره می گردد و در سال 1932 پایه گذاری شده است. گروه لگو در زمینه
 اولین نمایشگاه صنعت اسباب بازی و دستاورد های دومین مسابقه ملی طراحی در دانشگاه شریف
برای اولین بار در سطح کشور دبیرخانه مسابقه ملی طراحی و ساخت اسباب بازی